"ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠା" ର ପୁନର୍ସଂସ୍କରଣ ଇତିହାସ

Jump to navigation Jump to search

ଭିନ୍ନ ବଛା: ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଲ ବାଛିବା ଘରେ କ୍ଲିକ କରି ଏଣ୍ଟର ଅଥବା ତଳେ ଥିବା ବଟନ ଦବାନ୍ତୁ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା: (ପୃଷ୍ଠା ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ) = ଗତ ସଂସ୍କରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ, (ଆଗ) = ଆଗର ସଂସ୍କରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ, ଟିକେ = ଛୋଟମୋଟ ସମ୍ପାଦନା ।